ชื่อ - นามสกุล :นายประยูร จันทร์โสดา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :447 หมู่ 2 ต. อ.เมือง จ.บึงกาฬ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com